MY, POLACY!
Dziedzictwo i Przyszłość

– Dziękuję za 253.200 głosów !

– Panu Senatorowi K.M. Ujazdowskiemu gratuluję wygranej

 

Najnowszy wywiad kandydata
na Senatora RP
Marka Rudnickiego

wywiad z Kandydatem dla Radia WNET – 11.10.2019r g. 17:20

 

 

 

Pierwszy wywiad kandydata
na Senatora RP
Marka Rudnickiego

wywiad z Kandydatem dla Radia 1030AM
 

 

Przyjaciel nie powinien zamykać przed nami drzwi!

Bezpartyjny kandydat na senatora popierany przez PiS Prof. Marek Rudnicki o zniesieniu wiz do USA.
Wywiad w PolskimRadio24.pl

 

 

1 3
1 3
medialnie

Najnowsze wiadomości

Najważniejsze Informacje

O moich dotychczasowych dokonaniach, programie wyborczym i wsparciu

O mnie

Marek Rudnicki   dr hab. n. med. Marek Rudnicki, specjalista chirurg

Program wyborczy

Moje hasło wyborcze: MY, POLACY! Dziedzictwo i Przyszłość.

Honorowy Komitet Wsparcia

Skład osobowy Honorowego Komitetu Wsparcia prof. Marka Rudnickiego w wyborach do Senatu RP 2019r.

Wspierają mnie…

Artykuły, wywiady, maile i…

rekomendacje

prof. dr hab. Mirosław Matyja - Szwajcaria
Profesor Polish University Abroad in London
Brać odpowiedzialność...

Tym razem nie wystarczy mieć nadzieje na lepszą przyszłość. Tym razem każdy z nas Polonusow musi wziąć odpowiedzialność za przyszłość Polonii i zadecydować o niej. Chcemy mieć wreszcie naszego reprezentanta w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy żądamy jako Polonia zbyt wiele? Nie, po prostu chcemy byc reprezentowani w najwyższym gremium naszej Ojczyzny. Dlatego powinniśmy głosować na Marka Rudnickiego – naszego kandydata na Senatora. Nierozerwalność Polonii z panstwem polskim jest faktem, a nasz reprezentant w Senacie powinien być tego potwierdzeniem.

mgr inż. Mirosław Niedziński
President of Polish American Congress Illinois Division
Popieramy...

W dniu 26-go sierpnia, podczas spotkania Illinois Division Polish American Congress, wszyscy obecni poparli jednogłośnie kandydaturę Profesora Marka Rudnickiego do mandatu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Dr Marek Rudnicki jest długoletnim i bardzo szanowanym działaczem polonijnym. Jest autorem i organizatorem wielu inicjatyw polonijnych. Jego praca charytatywna jest powszechnie znana. Jest on osoba sprawdzona, cieszy się pełnym zaufaniem organizacji polonijnych i uważamy, że będzie godnie i skutecznie reprezentował Polonie Światową. Prosimy Polonie o maksymalne zaangażowanie i poparcie kandydatury Marka Rudnickiego.

Walter, Wiesław Gołębiewski
Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy, wiceprezes do spraw polskich Koalicji Polonii Amerykańskiej.
Szanowni Państwo,

zwracam się do Was, przedstawicieli patriotycznej, niepodległościowej Polonii amerykańskiej, z prośbą o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej, które tu u nas w Stanach Zjednoczonych odbywać się będą 12 października 2019r.[…] Kandydatem z ramienia Zjednoczonej Prawicy PiS do Senatu RP został dr Marek Rudnicki. W tych wyborach […] w okręgu 44, jest miejsce dla przedstawiciela Polonii dr. Marka Rudnickiego, Polaka, patrioty, katolika, wybitnego naukowca w medycynie z USA. Dr Marek Rudnicki jest aktywnym, zasłużonym, znanym i szanowanym działaczem w Polonii na świecie. Jest bezpartyjnym, ale znającym realia polityczne w Polsce współpracując z Senatem RP jako członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku senatu RP Stanisławie Karczewskim. Kandydatura dr. Marka Rudnickiego to wielka historyczna szansa dla Polonii. Szanowni Państwo wykorzystajmy tą szansę, bo Polonia na świecie bardzo potrzebuje w Senacie RP dr. Marka Rudnickiego.

Zygmunt Staszewski PE, FSFPE
President ZS Engineering DPC Consulting Engineers
Dlaczego uważam, że Marek Rudnicki powinien zostać Senatorem RP

Prof. Marek Rudnicki jest nie tylko wybitnym lekarzem i naukowcem, ale tez aktywnym i szanowanym działaczem Polonii w USA. Ma piękną kartę solidarnościową. Jest bezpartyjny, wiec ma szansę zjednoczyć Polonię w USA i na świecie. Prof. Rudnicki wykazał się działaniem jako członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Dlatego wzywam wszystkich Polaków mieszkających poza krajem, a posiadających ważny polski paszport, aby jak najszybciej rejestrowali się do wyborów parlamentarnych i senackich, a następnie -12 października (w Ameryce wybory są dzień wcześniej) -glosowali na Prof. dr hab. Marka Rudnickiego, naszego przyszłego Polonijnego Senatora. Z poważaniem, mgr inż. Zygmunt Staszewski, P.E.

prof. Jacek M. Zurada
Senator i Parlamentarzysta Uniwersytetu Profesor zwyczajny informatyki w USA i w Polsce IEEE Life Fellow; International Neural Networks Society Fellow Nominowany do Prezydentury IEEE w roku 2020 Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk Professor of Electrical and Computer Engineering University of Louisville, KY USA
Dlaczego uważam, że Marek Rudnicki powinien zostać Senatorem RP

Znam Profesora Marka Rudnickiego od wielu lat i bardzo cenie jego aktywność zawodową jako chirurga oraz jego postawę społeczną jako członka naszej polsko-amerykańskiej społeczności. Dzięki jego energii i bezinteresownym wysiłkom potrafił roztoczyć szeroką opiekę zdrowotną nad środowiskiem polonijnym w Chicago. Jestem przekonany, że jeśli oddamy w nadchodzących wyborach głos na Profesora Rudnickiego, to będzie wyróżniającym się Senatorem i prawdziwym naszym przedstawicielem; umie słuchać i działać.

Adam Krzysztoń
Starosta łańcucki
Popieram...

Popieram prof. Marka Rudnickiego, rodaka ziemi łańcuckiej, darczyńcę wielu szlachetnych akcji charytatywnych i stypendiów dla młodzieży.

Władysław Ortyl
Marszałek woj. podkarpackiego
Popieramy...

Profesor Marek Rudnicki to człowiek wysokiej kultury osobistej o nieprzeciętnych umiejętnościach dyplomatycznych. Pochodzi z Podkarpacia, z ziemi łańcuckiej, o czym zawsze pamiętał podczas pobytu na emigracji. Doświadczony i ceniony chirurg przez medyczny świat. Teraz chce zostać senatorem RP. Polski parlament właśnie takich ludzi potrzebuje. Wiedza i doświadczenie profesora Rudnickiego będzie pomocne zarówno w trudnych sprawach polskiej służby zdrowia, ale także w kontaktach z Polonią całego świata.

dr h.c. Tadeusz Ferenc
Prezydent Rzeszowa
Ze wzgledu na nietypową formę rekomendacja p. Prezydenta Rzeszowa jest dostępna tu:

https://marekrudnicki.pl/?p=2226

Proszę o wsparcie datkiem na kampanię wyborczą :).

Podsumowanie kampanii