Marek Rudnicki
Marek Rudnicki

 

dr hab. n. med. Marek Rudnicki, specjalista chirurg

    • Profesor w University of Illinois, Chicago,
    • Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine,
    • Dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago,
    • Członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter
    • Governor w American College of Surgeons,
    • Członek wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw medycznych,
    • Były doradca ministra zdrowia (2001–2002),

  • Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków.
  • Był V-ce Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków.
  • Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 1980-tych, współzałożyciel Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej,
  • Doradca i konsultant tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy.
  • Reprezentował środowisko medyczne w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia Związku w latach 1980 – 1987.
  • Dzięki jego działaniom, wielu postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w szpitalach zmilitaryzowanych.
  • Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym.
  • Jest członkiem i współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach.
  • Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych odznaczony m.in.
   • Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego,
   • Medalem „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa,
   • Wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora Polskich Kongresów.
   • Jest laureatem Gloria Medicinae – najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi przez polskie środowisko medyczne
   • Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Obrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zloty Medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu.
   • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Był wybrany Człowiekiem Roku, Polonusem Roku i Wybitnym Polakiem za Granicą.
  • Otrzymał wiele innych wyróżnień za swoja długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy między lekarzami w Polsce i tymi pracującymi poza jej granicami.
  • Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.

 

Powrót na Główną