Artykuły, wywiady, maile i…

Tak się zaczęło: chyba pierwszy wywiad z Kandydatem – Radio 1030 AM

22.08.2019r. Dziennik Związkowy o Kandydacie

30.08.2019r. Artykuł w Dzienniku Polonijnym

02.09.2019r. Artykuł w Dzienniku Narodowym

01.09.2019r. Artykuł w polska.ie

03.09.2019r. Rozmowa Poranka w PR24 (artykuł)

03.09.2019r. Wywiad ze mną w PR (plik dźwiękowy)

03.09.2019r. Rozmowa Poranka w PR24 (plik dźwiękowy)

03.09.2019r. Artykuł w Polish News

04.09.2019r. Wywiad dla Radia WNET (plik dźwiękowy)

04.09.2019r Gazeta Petersburska o prof. Rudnickim

06.09.2019r. Wywiad z Kandydatem nt. wyjazdów polskich lekarzy

09.09.2019r. Nowy Dziennik o prof. Rudnickim

11.09.2019r. “Polonijna potęga musi opierać się na współpracy”

16.09.2019r “Marek Rudnicki szansą dla Polonii” art. w obserwatorpolityczny.pl

19.09.2019r Nowy Dziennik „Chcę budować mosty pomiędzy Polonią a macierzą”

19.09.2019r. Wywiad dla Radia Maryja Chicago (plik dźwiękowy)

19.09.2019r. Wywiad dla Radia DEON24 (plik dźwiękowy)

19.09.2019r. Artykuł i wywiad Radio DEON24 Chicago

01.10.2019r. O ś.p. Kornelu Morawieckim i 5 dla zdrowia w TV Republika