Polskie prawo jest bardzo rygorystyczne w kwestii pieniędzy wpłacanych na kampanię wyborczą.

Wpłaty mogą dokonać wyłącznie obywatele RP, posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Wyłącznie drogą: przelewu z prywatnego konta w polskim banku, czekiem wystawionym przez osobę prywatną lub prywatną kartą płatniczą.

Rocznie można wpłacić kwotę nie większą niż 56.250PLN. UWAGA! Jeżeli ktoś wpłacił darowiznę na dowolny komitet wyborczy, podczas wyborów do europarlamentu to maksymalna kwota wpłaty na dowolny komitet wyborczy do Sejmu i Senatu ulega obniżeniu o kwotę dokonanej wpłaty!

Ostateczny termin wpłaty: 10.10.2019r.

Przelew musi zawierać:

ODBIORCA:

Fundusz Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

TYTUŁEM:

Darowizna na: MAREK RUDNICKI PESEL: XXXXXXXXXXX (Wpłacającego) Zamieszkały na terenie RP

Jakiekolwiek odstępstwo od treści przelewu – powyżej zaznaczonej kolorem czerwonym – spowoduje odrzucenie wpłaty!!!

Dziękuję za wsparcie, Marek Rudnicki

Wróć na stronę główną…