Działalność społeczną zaczynał w “pierwszej” Solidarności…

 • Autor programów w amerykańskiej sieci radiowej National Public Radio upamiętniających wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas II Wojny Światowej wspominających przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu w 1989 roku oraz informujących Amerykanów o wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej w 2010 roku.
 • Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków
 • Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków
 • Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 80-tych, współzałożyciel Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej
 • Doradca i konsultant podczas tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy.
 • Reprezentował środowisko medyczne w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia  w latach 1980 – 1987
 • Dzięki jego działaniom, wielu postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i “leczenia” w szpitalach zmilitaryzowanych
 • Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym
 • Jest członkiem współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach
 • Organizator Międzynarodowych Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine” kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskaniu niepodległości Polski oraz ich walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej
 • Współorganizator programu spotkań z Kongresmenami poświęconymi promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA
 • W uznaniu dla działalności w różnych formach życia Polonii, w 2018 roku nominowany został do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest w Radzie jednym z dwóch przedstawicieli USA.  Rada liczy w sumie 16 osób z całego świata.

Wróć…